JAVNO NAROČILO: “Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova“

datum: 14.09.2021

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova“​ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (objavljeno 14. 9. 2021, številka JN006278/2021-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=414745

RAZPISNA DOKUMENTACIJA, POPISI IN PRILOGE:
JN-Mrliška vežica Negova-PZI dokumentacija.zip (PZI dokumentacija, velikost 29,3 MB, objavljeno 14. 9. 2021)

JN-Mrliška vežica Negova-Gradbeno dovoljenje.pdf (gradbeno dovoljenje, objavljeno 14. 9. 2021)

JN-Mrliška vežica Negova-Razpisna dokumentacija.pdf (razpisna dokumentacija, objavljeno 14. 9. 2021)
JN-Mrliška vežica Negova-Razpisna dokumentacija_obrazci.docx (razpisna dokumentacija obrazci, objavljeno 14. 9. 2021)

JN-Mrliška vežica Negova-Popis del (Ponudbeni predračun).xlsx (popis del, objavljeno 14. 9. 2021)

Objavljene spremembe in dopolnitve:
Razpisna dokumentacija_Popravek št. 1.pdf
 (razpisna dokumentacija, popravek št. 1) (objavljeno 20. 9. 2021)
Popis del (Ponudbeni predračun)_Popravek št. 1.xlsx (popis del, popravek št. 1) (objavljeno 20. 9. 2021)

Popis del (Ponudbeni predračun)_Popravek št. 2.xlsx (popis del, popravek št. 2) (objavljeno 23. 9. 2021)