Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja solastnine na nepremičnini (k.o. Gornja Radgona)