Javna razprava o predlogu proračuna občine za leto 2021 traja do vključno 26. 3. 2021

datum: 12.03.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 8. redni seji dne 11. 3. 2021 obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (prva obravnava) in sprejel naslednji sklep:
"Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki traja 15 dni."

Celoten predlog proračuna je na voljo tukaj:
Predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (prva obravnava) (PDF)


V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna sveti krajevnih skupnosti občine in zainteresirana javnost. V času javne razprave je z objavo na spletni strani občine vsem zainteresiranim zagotovljen vpogled v predlog proračuna.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna lahko do vključno 26. 3. 2021 podajo v pisni obliki, in sicer na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti na naslov: .