Seje delovnih teles občinskega sveta pred 11. redno sejo občinskega sveta (22, 23. in 24. decembra 2021)

datum: 20.12.2021

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v torek, 28. decembra 2021, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 9. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v sredo, 22. decembra 2021, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

9. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v četrtek, 23. decembra 2021, s pričetkom ob 12.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni;

9. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v četrtek, 23. decembra 2021, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni;

10. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v petek, 24. decembra 2021, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi občine.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/novice/sejna-gradiva-in-sklepi/2021121713114174/