Poročila o opravljenih nadzorih v mandatnem obdobju 2006-2010 (obravnavana na občinskem svetu)

Poročila o opravljenih nadzorih v mandatnem obdobju 2006-2010 (obravnavana na občinskem svetu):

 1. Končno poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja investicijskih sredstev in materialnih stroškov v Glasbeni šoli Gornja  Radgona za leto 2006
 2. Končno poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja investicij in investicijskih vlaganj v Zdravstvenem domu Gornja Radgona za leto 2006
 3. Končno poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja v Podjetniško razvojni agenciji Gornja Radgona za leto 2006
 4. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v občini za leto 2006
 5. Končno poročilo o izvedbi nadzora delitve premoženja med Občino Gornja Radgona in novonastalo Občino Apače
 6. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine v letu 2007
 7. Končno poročilo o izvedbi nadzora organiziranosti, finančnega poslovanja, porabe investicijskih sredstev in materialnih stroškov posrednega proračunskega porabnika Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona za leto 2007
 8. Končno poročilo o izvedbi nadzora organiziranosti finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2007
 9. Končno poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2007
 10. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Gornja Radgona v letu 2008
 11. Končno poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2008
 12. Končno poročilo o izvedbi izrednega nadzora izvršenih postopkov pri razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem kabelsko-komunikacijskega sistema KS Gornja Radgona ob prenosu premoženja v Zadrugo KKS Gornja Radgona z.b.o.
 13. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, nadzor zakonitosti, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v letu 2009
 14. Končno poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter  finančnega poslovanja posrednega proračunskega porabnika družbe Komunala  Radgona, javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2009 (poročilo ni bilo obravnavano na občinskem svetu)
 15. Končno poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja investicijskih sredstev in materialnih stroškov v Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona za leto 2009 (poročilo ni bilo obravnavano na občinskem svetu)