Poročila o opravljenih nadzorih v mandatnem obdobju 2014-2018 (obravnavana na občinskem svetu)

Poročila o opravljenih nadzorih v mandatnem obdobju 2014-2018 (obravnavana na občinskem svetu):