Poročila o opravljenih nadzorih v mandatnem obdobju 2018-2022 (obravnavana na občinskem svetu)

Poročila o opravljenih nadzorih v mandatnem obdobju 2018-2022 (obravnavana na občinskem svetu):