Arhiv sporočil

LetoMesec
202212345678
2021123456789101112
2020123456789101112
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
 
Izpis vseh sporočil


DatumNaslovRubrika
23.03.2022Upravna enota Gornja Radgona bo v naslednjem tednu poslovala tudi v četrtek in v sobotoSporočilo za javnost
18.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)Razpis
16.03.2022Slavnostni podpis pogodb za izgradnjo mrliške vežice v NegoviSporočilo za javnost
11.03.2022Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni (širitev Doma za starejše občane)Sporočilo za javnost
08.03.2022Napovednik dogodkov v občini - novičnik TIC Gornja Radgona (marec 2022)Aktualni dogodki
08.03.2022Nagovor župana občankam in občanom - z dne 8. 3. 2022Sporočilo za javnost
08.03.2022Zbiranje humanitarne in materialne pomoči za prebivalce Ukrajine v Občini Gornja RadgonaSporočilo za javnost
07.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem (k.o. Gornja Radgona)Razpis
04.03.2022Obvestilo o spremembi TRR računa Občine Gornja Radgona in navodilo za način poravnave neporavnanih obveznosti, nastalih pred 1.3.2022Sporočilo za javnost
02.03.2022Terminski plan - Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza - sklop 3Sporočilo za javnost
01.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)Razpis
25.02.2022Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2022 z dne 25. 2. 2022Sporočilo za javnost
24.02.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)Razpis
24.02.2022JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok do vključno 31.5.2022) in popravek javnega razpisa z dne 8.3.2022Razpis
24.02.2022JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Stadiona Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2022 (rok do vključno 8. 3. 2022)Razpis
22.02.2022Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo državno zborskih volitev 2022Sporočilo za javnost
18.02.2022JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve stavbni zemljišči v IC Mele - sklop D, k.o. Črešnjevci)Razpis
17.02.2022Slavnostni podpis Pogodbe o sofinanciranju investicije izgradnja VŠD ob OŠ Gornja RadgonaSporočilo za javnost
11.02.20224. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 16. 2. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
10.02.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok do vključno 28. 2. 2022)Razpis