Arhiv sporočil

LetoMesec
20201234567
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
 
Izpis vseh sporočil


DatumNaslovRubrika
06.05.2020Napovednik dogodkov v občini Gornja Radgona (maj 2020)Aktualni dogodki
05.05.2020Javna razprava o predlogu proračuna občine za leto 2020 traja do vključno 19. 5. 2020 (podaljšano do vključno 25. 5. 2020)Gradiva občinskega sveta
05.05.2020Javna obravnava predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona, ki traja do vključno 19. 5. 2020 (podaljšano do vključno 25. 5. 2020)Gradiva občinskega sveta
04.05.2020Občina Gornja Radgona z nakupom državnih zemljišč do širitve Industrijske cone MeleSporočilo za javnost
04.05.2020Razglašeno prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja s 4. majem 2020, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne državeSporočilo za javnost
30.04.2020Izjava župana o trenutnem stanju v naši občini - 30. 4. 2020Sporočilo za javnost
28.04.2020Dovoljena uporaba Mestnega parka v mestu Gornja Radgona od 28. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19Sporočilo za javnost
25.04.2020Izjava za javnost štaba Civilne zaščite Občine Gornja Radgona - 25. 4. 2020 obveščeni o prvi okužbi COVID-19 na območju občineSporočilo za javnost
24.04.2020Nagovor župana o stanju v naši občini, poteku dopisne seje občinskega sveta in novostih - 24. 4. 2020Sporočilo za javnost
23.04.2020Odgovor in pojasnilo FURS glede odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) zaradi epidemije bolezni COVID-19 Sporočilo za javnost
22.04.2020Dovoljena uporaba sprehajalne poti ob reki Muri in stopnišča na grad Gornja Radgona od 23. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19Sporočilo za javnost
21.04.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)Razpis
21.04.20203. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do vključno 4. 5. 2020) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)Gradiva občinskega sveta
20.04.2020Obvestilo o možnosti brezplačne dostave plina v jeklenki na dom (v času izrednih razmer)Sporočilo za javnost
20.04.2020Najpogostejša vprašanja in odgovori glede izvajanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajihSporočilo za javnost
20.04.2020Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje ob daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19) - izvedba spiranja internih hišnih napeljavSporočilo za javnost
20.04.2020Priporočila za upravljalce in uporabnike teniških igrišč (zavarovanje zdravja in varnosti vseh deležnikov)Sporočilo za javnost
20.04.2020Dovoljena uporaba tekaške steze in teniških igrišč na TŠC Trate od 18. 4. 2020 – sprememba sklepa o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19Sporočilo za javnost
16.04.2020Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške omrežnine oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnostiSporočilo za javnost
16.04.2020Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 (predlog v sprejem)Gradiva občinskega sveta