Odlok o predkupni pravici Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o predkupni pravici Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2019 z dne 01.10.2019)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.09.2019
Datum objave:01.10.2019
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2019 z dne 01.10.2019

Datum začetka veljavnosti:16.10.2019
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 39/2003).