Sklep o pričetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o pričetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 74 z dne 01.12.2012)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.11.2012
Datum objave:01.12.2012
Objavljeno v:

 Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 74 z dne 01.12.2012

Datum začetka veljavnosti:01.12.2012