Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč (za del zemljišča, parc. št. 592, k.o. Mele)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč (za del zemljišča, parc. št. 592, k.o. Mele)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 78 z dne 01.04.2013)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.02.2013
Datum objave:01.04.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 78 z dne 01.04.2013

Datum začetka veljavnosti:02.04.2013