Odlok o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2007
Datum objave:31.12.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 42 z dne 01.03.2008
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 50 z dne 01.05.2009

Datum začetka veljavnosti:01.01.2008
Opombe:

Z dnem pričetka veljave tega odloka sta prenehala veljati 34. člen Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 34/07) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 4/03, 7/04, 10/05 in 16/06), razen določb 2. odstavka 8. člena in 9. člena, ki so prenehale veljati dne 31.12.2007.

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2008 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 42 z dne 01.03.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:21.02.2008
Datum objave:01.03.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 42 z dne 01.03.2008

Datum začetka veljavnosti:02.03.2008
2009 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 50 z dne 01.05.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.04.2009
Datum objave:01.05.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 50 z dne 01.05.2009

Datum začetka veljavnosti:02.05.2009