Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 4/97 z dne 01.04.1997)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.02.1997
Datum objave:01.04.1997
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 4/97 z dne 01.04.1997

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 101/2001
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007

Datum začetka veljavnosti:09.04.1997
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.07.2010
Opombe:

Zavod po spremembi odloka iz leta 2001 posluje pod imenom Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2001 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 101/2001)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.11.2001
Datum objave:13.12.2001
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 101/2001

Datum začetka veljavnosti:28.12.2001
2007 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2007
Datum objave:31.12.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007

Datum začetka veljavnosti:01.01.2008