Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.06.2010
Datum objave:01.07.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010

SPREMEMBE:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2017 z dne 01.06.2017,
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018,
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2019 z dne 10.06.2019

Datum začetka veljavnosti:02.07.2010
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 4/97 z dne 1. 4. 1997, Uradni list RS, št. 101/2001 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 39 z dne 31. 12. 2007).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2017 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2017 z dne 01.06.2017)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:11.05.2017
Datum objave:01.06.2017
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2017 z dne 01.06.2017

Datum začetka veljavnosti:02.06.2017
2018 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.09.2018
Datum objave:15.10.2018
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018

Datum začetka veljavnosti:16.10.2018
2019 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2019 z dne 10.06.2019)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:07.06.2019
Datum objave:10.06.2019
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2019 z dne 10.06.2019

Datum začetka veljavnosti:11.06.2019
Opombe:

1. in 2. člen tega odloka začneta veljati s 1. 9. 2019.