Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja RAdgona
Datum sprejema:26.11.2009
Datum objave:01.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009

Datum začetka veljavnosti:16.12.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.04.2012
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o občinskih cestah (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 8. 3. 1999).

Ta odlok je je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 71 z dne 15.04.2012).