Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 70 z dne 01.02.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.01.2012
Datum objave:01.02.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 70 z dne 01.02.2012

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013 

Datum začetka veljavnosti:02.02.2012
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne 1.3.2005 in št. 12 z dne 1.7.2005).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2012 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.09.2012
Datum objave:01.10.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012

Datum začetka veljavnosti:02.10.2012
2013 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.06.2013
Datum objave:15.06.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013 

Datum začetka veljavnosti:23.06.2013