Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Gornja Radgona
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 19/98 z dne 15.11.1998)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:22.10.1998
Datum objave:15.11.2008
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 19/98 z dne 15.11.1998

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 66/2000

Datum začetka veljavnosti:30.11.1998
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.10.2016
Opombe:

Z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne 01.03.2005 in št. 12 z dne 01.07.2005) se v 2. členu tega odloka besedilo »koncesionar, ki izvaja javno službo javna snaga, čiščenje javnih površin, površin za pešce in zelenih površin v mestu Gornja Radgona«, nadomesti z besedama »javno podjetje«.

Sklep o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 85/2002)

Ta odlok preneha veljati z dnem veljave Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2016 z dne 01.10.2016). 

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2000 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 66/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.06.2000
Datum objave:26.07.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 66/2000

Datum začetka veljavnosti:09.08.2000
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.10.2016
Opombe:

Ta odlok preneha veljati z dnem veljave Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2016 z dne 01.10.2016).