Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2007
Datum objave:31.12.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007

Datum začetka veljavnosti:01.01.2008
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2018
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o turistični taksi na območju občine Gornja Radgona (Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 21/99 z dne 8. 3. 1999).

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o turistični taksi v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018)​.