Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 4/97 z dne 01.04.1997)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.02.1997
Datum objave:01.04.1997
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 4/97 z dne 01.04.1997

OBJAVE SPREMEMB:
Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 16/98 z dne 01.07.1998
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 30 z dne 01.04.2007
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 45 z dne 15.08.2008

Datum začetka veljavnosti:09.04.1997
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.07.2010
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

1998 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 16/98 z dne 01.07.1998)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.06.1998
Datum objave:01.07.1998
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 16/98 z dne 01.07.1998

Datum začetka veljavnosti:02.07.1998
2007 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 30 z dne 01.04.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.03.2007
Datum objave:01.04.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 30 z dne 01.04.2007

Datum začetka veljavnosti:02.04.2007
2008 - Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 45 z dne 15.08.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:07.08.2008
Datum objave:15.08.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 45 z dne 15.08.2008

Datum začetka veljavnosti:16.08.2008