Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.06.2010
Datum objave:01.07.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010

Datum začetka veljavnosti:02.07.2010
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 4/97 in 16/98 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 30 z dne 1. 4. 2007 in št. 45 z dne 15. 8. 2008).