Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2019 z dne 10.06.2019)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:07.06.2019
Datum objave:10.06.2019
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2019 z dne 10.06.2019

Datum začetka veljavnosti:11.06.2019
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59/2010 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2017).