Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2019 z dne 01.10.2019)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.09.2019
Datum objave:01.10.2019
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2019 z dne 01.10.2019

Datum začetka veljavnosti:02.10.2019