Delovanje Informacijske točke Europe Direct Murska Sobota v okviru Zavoda PIP iz Murske Sobote (informiranje o pomenu in vlogi Evropskega parlamenta in volitvah v Evropski parlament 2009; Informator Europe Direct Murska Sobota - živim.eu)

datum: 09.03.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

V letošnjem letu je v okviru Zavoda PIP iz Murske Sobote pričela delovati Informacijska točka Europe Direct Murska Sobota, ki se nahaja na Zvezni ulici 10 v Murski Soboti in opravlja vlogo "podaljšane roke" Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Zavod PIP je bil s točko Europe Direct Murska Sobota izbran na podlagi razpisa Evropske komisije za obdobje naslednjih štirih let.
Logo Europe Direct Murska Sobota - small (JPG)
Zavod PIP logo (JPG)
Mreža točk Europe Direct je vzpostavljena na celotnem območju Evropske unije. Osnovni namen točke lahko strnemo v tri sklope, in sicer: informiranje lokalnega prebivalstva o EU, spodbujanje razprave in povratno informiranje evropskih institucij. V svojih prostorih ponuja obiskovalcem številne brezplačne publikacije.

Maja letos bo Slovenija obeležila peto obletnico vstopa v EU. Vse od osamosvojitve si je naša država prizadevala, da postane del družine evropskih narodov, katerih osnovni cilj je doseganje demokratičnih idealov, blaginje in zagotavljanje temeljnih človekovih pravic. EU ponuja obilo priložnosti, ki jih velja izkoristiti. Ključnega pomena je, da so ljudje na lokalni oziroma regionalni ravni v zadostni meri seznanjeni z aktualnimi dogodki povezanimi z EU. Med prebivalstvom je potrebno vzbuditi zavest, da lahko zgolj z aktivnim udejstvovanjem vplivajo na odločitve evropskih voditeljev. Evropska komisija si prizadeva, da bi bilo komuniciranje znotraj EU dvosmerno. Informacijska točka Europe Direct Murska Sobota bo zbirala predloge, ideje in kritike lokalnega prebivalstva ter jih posredovala odgovornim organizacijam.

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta na pobudo Evropske komisije razglasila leto 2009 za Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti. V ta namen bodo v okviru Informacijske točke Europe Direct Murska Sobota s svojimi projekti opozarjali posameznike in organizacije v pomurski regiji na pomen znanja in idej v visoko konkurenčnem svetu. Največjo pozornost bodo namenili projektom s področja vseživljenjskega učenja, varovanja okolja, energije, varstva potrošnikov, madžarske narodnostne skupnosti in romske etnične skupnosti.

V okviru EU bodo leto 2009 zaznamovale volitve v Evropski parlament. EU se sooča s padanjem volilne udeležbe, zato je pomembno, da se državljani EU zavedamo pomena udeležbe na volitvah, saj na ta način odločamo o svoji prihodnosti. Veliko svojih aktivnosti bomo v naslednjih mesecih namenili prav informiranju o pomenu in vlogi Evropskega parlamenta. S tem namenom, je pripravljen logotip letošnjih volitev v Evropski parlament.
Logotip volitev v Evropski parlament 2009 (JPG)

Kratko predstavitev Zavoda PIP si lahko ogledate v priponki:
Osebna izkaznica Zavoda PIP (PDF)

Informator Europe Direct Murska Sobota - živim.eu (prva številka februar 2009) si lahko ogledate v priponki:
Informator Europe Direct Murska Sobota - živim.eu (PDF)