Javna obravnava splošnih aktov, ki traja do vključno 3. 5. 2019

datum: 23.04.2019

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 2. redni seji dne 18. 4. 2019 obravnaval in sprejel predloge splošnih aktov v prvi obravnavi in jih dal v javno obravnavo:


Kot del javne obravnave, bodo upoštevani vsi predlogi in pripombe podani od 8. 4. 2019 dalje, ko so predlogi bili javno objavljeni v okviru sklica seje občinskega sveta.

V času javne obravnave se pripombe in predlogi k predlogom splošnih aktov lahko do vključno 3. 5. 2019 podajo v pisni obliki, in sicer na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti na naslov: .