Občinski predpisi

Nahajate se v vstopni strani registra občinskih predpisov in iskalnika po občinskih predpisih znotraj Kataloga informacij javnega značaja Občine Gornja Radgona. V katalogu je v elektronski obliki na voljo večina veljavnih predpisov občine, sproti pa se bodo dodajali tudi občinski predpisi, ki so že prenehali veljati. Prosimo za razumevanje, saj vsi občinski predpisi še vedno niso na voljo v elektronski obliki in so navedeni le s ključnimi podatki o njihovi objavi in veljavnosti. Vsebina manjkajočih predpisov se bo v elektronski obliki sproti dodajala.

Pomoč za iskanje po občinskih predpisih:
Spodaj lahko s pomočjo iskalnika z vnosnim poljem iščete občinske predpise z vnosom kratkih besednih zvez iz naziva posameznega predpisa. S pomočjo iskalnika po letnicah in mesecih pa lahko iščete občinske predpise po datumu njihovega sprejema. Za izpis čisto vseh vnesenih aktov pa lahko kliknete tukaj.