Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018)

Odlok o OPPN za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 - tekstualni in grafični del ter vse priloge.zip 

 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.09.2018
Datum objave:15.10.2018
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018

Datum začetka veljavnosti:16.10.2018