Odlok o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona"

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona"
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 23/1987 z dne 15.10.1987)

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:01.10.1987
Datum objave:15.10.1987
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 23/1987 z dne 15.10.1987

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 69/1998
Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 21/99 z dne 08.03.1999
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 7 z dne 01.08.2004
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 13 z dne 15.09.2005
 

Datum začetka veljavnosti:23.10.1987

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

1998 - Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona"
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona"
(Uradni list RS, št. 69/1998)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:02.10.1998
Datum objave:09.10.1998
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 69/1998

Datum začetka veljavnosti:10.10.1998
1999 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona"
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona"
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 21/99 z dne 08.03.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.02.1999
Datum objave:08.03.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 21/99 z dne 08.03.1999

Datum začetka veljavnosti:16.03.1999
2004 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona"
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona"
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 7 z dne 01.08.2004)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.07.2004
Datum objave:01.08.2004
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 7 z dne 01.08.2004

Datum začetka veljavnosti:02.08.2004
2005 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona"
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona"
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 13 z dne 15.09.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:08.09.2005
Datum objave:15.09.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 13 z dne 15.09.2005

Datum začetka veljavnosti:30.09.2005