Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018 in 8/2018-popravek z dne 10.12.2018)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.09.2018
Datum objave:15.10.2018
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 7/2018 z dne 15.10.2018 in 8/2018-popravek z dne 10.12.2018)

SPREMEMBE:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2019 z dne 24.12.2019
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2021 z dne 31.12.2021
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 8/2022 z dne 31.12.2022
 

Datum začetka veljavnosti:01.01.2019
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 91/00, 101/01, 26/03 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 4 z dne 31. 12. 2003). Ta odlok se uporablja od 1. 1. 2019.

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2019 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2019 z dne 24.12.2019)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.12.2019
Datum objave:24.12.2019
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2019 z dne 24.12.2019

Datum začetka veljavnosti:01.01.2020
Opombe:

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, uporablja pa se od 1. 1. 2020.

2021 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2021 z dne 31.12.2021)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.12.2021
Datum objave:31.12.2021
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2021 z dne 31.12.2021

Datum začetka veljavnosti:01.01.2022
2022 - Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2023
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2023
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 8/2022 z dne 31.12.2022)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.12.2022
Datum objave:31.12.2022
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
 št. 8/2022 z dne 31.12.2022

Datum začetka veljavnosti:01.01.2023