JAVNO NAROČILO: “Izgradnja centra za krepitev zdravja“

datum: 16.01.2019

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Izgradnja centra za krepitev zdravja“​ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (oddano 16. 1. 2019 z oznako objave JN000193/2019-B01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=291520

 

PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI:

JN-Izgradnja CKZ-ZDGR-2019-Proj_Dok_CD-DGD in Gradbeno dovoljenje.zip (DGD in gradbeno dovoljenje, velikost 29,2MB)

JN-Izgradnja CKZ-ZDGR-2019-Proj_Dok_CD-PZI in popisi.zip (PZI in popisi, velikost 26,7MB)

 

Popravka popisov (1-Gradbeno-obrtniška dela - popis del.xlsx in 3-Strojnoinštalacijska dela - popis del.xls):
JN-Izgradnja CKZ-ZDGR-2019-popravki popisov-07.02.2019.zip - objavljeno 7. 2. 2019

Sheme oken in vrat ter detalj fasade:
JN-Izgradnja CKZ-ZDGR-2019-sheme oken in vrat ter detajl fasade-07.02.2019.zip - objavljeno 7. 2. 2019

Skotirane sheme oken in vrat ter detalj fasade (na podlagi dodatnega vprašanja):
JN-Izgradnja CKZ-ZDGR-2019-skotirane sheme oken in vrat ter detajl fasade-11.02.2019.zip - objavljeno 11. 2. 2019

Varnostni načrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču - Center za krepitev zdravja:
JN-Izgradnja CKZ-ZDGR-2019-Varnostni načrt-na gradbišču-Center za krepitev zdravja-12-02-2019.pdf - objavljeno 13. 2. 2019

Popravka popisov (1-Gradbeno-obrtniška dela - popis del.xlsx in 3-Strojnoinštalacijska dela - popis del.xls):
JN-Izgradnja CKZ-ZDGR-2019-popravki popisov-25.02.2019.zip - objavljeno 25. 2. 2019

Popravek popisov strojnih instalacij (3-Strojnoinštalacijska dela - popis del-054_2018 popis ZD. G. RADGONA str PZI.xls):
JN-Izgradnja CKZ-ZDGR-2019-popravki popisov-26.02.2019.zip - objavljeno 26. 2. 2019
OPOMBA: Ponudba mora biti oddana s to zadnjo verzijo popisov strojnih instalacij.