Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja Radgona ter spremembe in dopolnitve prostorskih aktov

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja Radgona ter spremembe in dopolnitve prostorskih aktov
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.11.2009
Datum objave:01.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009

Datum začetka veljavnosti:02.12.2009
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci (Uradni list RS, št. 75/1994) v delu, ki ureja območje Občine Gornja Radgona.

S tem odlokom so se sprejele spremembe in dopolnitve prostorskih aktov občine, ki se nanašajo na izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja v Občini Gornja Radgona, in sicer: