Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018)

Odlok o OPPN za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 - tekstualni in grafični del ter vse priloge.zip 

 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.09.2018
Datum objave:15.10.2018
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018 z dne 15.10.2018,
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2019 z dne 30.04.2019 - tehnični popravek,
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2020 z dne 22.09.2020 - obvezna razlaga
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2022 z dne 12.12.2023 - spremembe in dopolnitve

Datum začetka veljavnosti:16.10.2018

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2019 - Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2019 z dne 30.04.2019)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.03.2019
Datum objave:30.04.2019
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2019 z dne 30.04.2019

Datum začetka veljavnosti:01.05.2020
2020 - Obvezna razlaga 10. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Obvezna razlaga 10. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2020 z dne 22.09.2020)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:17.09.2020
Datum objave:22.09.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2020 z dne 22.09.2020

Datum začetka veljavnosti:16.10.2018
2022 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2022 z dne 12.12.2023)

Odlok o SD Odloka o OPPN za območje GC v EUP GR 53 - tekstualni in grafični del ter vse priloge.zip

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.11.2022
Datum objave:12.12.2022
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2022 z dne 12.12.2023

Datum začetka veljavnosti:27.12.2022